Budo Zen Center

Björn Jonzon Sensei

Budo Zen Center är en makalöst vacker dojo som Björn Sensei omsorgsfullt byggt för egen hand med utgångspunkt från den övergivna svetsverkstad han fann när han upptäckte lokalen för mer än trettio år sedan. Precis som naturen och livet präglas av förändring, åstadkommer Björn utifrån en konstnärlig vinkel hela tiden små eller större förändringar i dojon. Om man inte är uppmärksam kan man råka stöta till eller kliva in i något som inte fanns där dagen innan. Ett tillstånd av närvaro och uppmärksamhet tränas därmed inte enbart på golvet, utan genomsyrar hela platsen. Budo Zen Center är tveklöst den vackraste och mest genomtänkta dojo jag känner till, en plats i balans med kampkonsten som helhet, en plats där jag tillsammans med många fina Goju Ryu-utövare fått ovärderlig undervisning i över trettio år. Dojon är byggd i traditionell okinawiansk stil, har rönt stor uppmärksamhet på många håll och besöks med jämna mellanrum av Senseier från hela världen, däribland Björns egen Sensei, Saiko Shihan Morio Higaonna, grundare av IOGKF, bosatt på Okinawa. Björn Jonzon Sensei är Chefsinstruktör i Sverige för IOGKF. 

1986, efter tre års karateträning på annat håll, hittade jag till dojon på Hagagatan där Björn antog mig som elev. Med sin fysiska och mentala träning har han visat mig utmattningens gränser och medvetandegjort mina tillkortakommanden så att jag både  kan acceptera och arbeta med dem.  Det finns få människor som gett mig de utmaningar och avgörande  insikter på det sätt som han har gjort.

2010 kändes tiden mogen för att grunda en egen verksamhet med syfte att sprida Goju Ryu ytterligare. Det första träningspasset på Essinge Dojo hölls i januari 2011.

Anno Lindblad