Honbu Dojo

Honbu Dojo och min Sensei Björn Jonzon

Honbu Dojo (moderklubb) för IOGKF Sverige är Budo Zen Center (www.iogkf.se), en dojo som Sensei Björn omsorgsfullt byggt för egen hand med utgångspunkt från den övergivna svetsverkstad han fann när han råkade kliva in i lokalen för mer än trettio år sedan. Precis som naturen och livet präglas av förändring, åstadkommer Björn utifrån en konstnärlig vinkel hela tiden små eller större förändringar i dojon. Om man inte är uppmärksam kan man råka kliva in i något som inte fanns där dagen innan. Ett tillstånd av närvaro och uppmärksamhet tränas därmed inte enbart på golvet, utan genomsyrar hela platsen. Budo Zen Center är tveklöst den vackraste och mest genomtänkta dojo jag känner till, en plats i balans med kampkonsten som helhet, en plats där jag fått ovärderlig undervisning i över trettio år och lärt mig att älska. Dojon är byggd i traditionell japansk stil, har rönt stor uppmärksamhet på många håll och besöks med jämna mellanrum av Senseier från hela världen, däribland Björns egen Sensei, Saiko Shihan Morio Higaonna, Goju Ryus arvtagare och grundare av IOGKF, bosatt på Okinawa.

Sensei Björn Jonzon är Chefsinstruktör i Sverige för IOGKF, ett förtroendeuppdrag han tilldelats direkt av Saiko Shihan Morio Higaonna.

1986, efter nästan tre års karateträning på annat håll, promenerar jag in i dojon på Hagagatan och hittar omedelbart hem när Sensei Björn antar mig som elev.

Med sin fysiska träning har Björn visat mig utmattningens gränser och med sin mentala träning de tillstånd där jag bör vara för att komma till rätta med mina tillkortakommanden. Det finns få människor som gett mig utmaningar och livsnödvändiga insikter om mig själv på det sätt som han har gjort.

Anno Lindblad