Budo Zen Center

Sensei Björn Jonzon

Budo Zen Center är en makalöst vacker dojo som Sensei Björn omsorgsfullt byggt för egen hand med utgångspunkt från den övergivna svetsverkstad han fann när han upptäckte lokalen för mer än trettio år sedan. Precis som naturen och livet präglas av förändring, åstadkommer Björn utifrån en konstnärlig vinkel hela tiden små eller större förändringar i dojon. Om man inte är uppmärksam kan man råka stöta till eller kliva in i något som inte fanns där dagen innan. Ett tillstånd av närvaro och uppmärksamhet tränas därmed inte enbart på golvet, utan genomsyrar hela platsen. Budo Zen Center är tveklöst den vackraste och mest genomtänkta dojo jag känner till, en plats i balans med kampkonsten som helhet, en plats där jag tillsammans med många fina Goju Ryu-utövare fått ovärderlig undervisning i över trettio år. Dojon är byggd i traditionell japansk stil, har rönt stor uppmärksamhet på många håll och besöks med jämna mellanrum av Senseier från hela världen, däribland Björns egen Sensei, Saiko Shihan Morio Higaonna, grundare av IOGKF, bosatt på Okinawa. Sensei Björn Jonzon är Chefsinstruktör i Sverige för IOGKF, ett förtroendeuppdrag han tilldelats direkt av Saiko Shihan Morio Higaonna.

1986, efter tre års karateträning på annat håll upptäcker jag dojon på Hagagatan och hittar omedelbart hem när Sensei Björn antar mig som elev. Med sin fysiska och mentala träning har Sensei Björn visat mig utmattningens gränser och medvetandegjort det tillstånd där jag bör vara för att komma till rätta med mina tillkortakommanden. Det finns få människor som gett mig utmaningar och livsnödvändiga insikter på det sätt som han har gjort.

Anno Lindblad