Okinawa Goju Ryu

"Go" betyder hård, ”Ju” betyder mjuk och ”Ryu” betyder stilart. Goju Ryu karaktäriseras av cirkulära tekniker.
 Strävan är att bli ett med sin omgivning och att hämta kraft ur de naturlagar som finns omkring oss.
 Goju Ryu grundades av Sensei Chojun Miyagi som hämtade namnet ur Bubishins (skrift för kampkonst) åtta grundprinciper:
 
1  Sinnet är ett med himlen och jorden 
2  Kroppens cirkulära rytm liknar rytmen mellan solen och månen 
3  Sättet att inandas och utandas är hårdhet och mjukhet 
4  Agera i harmoni med tid och förändring 
5  Tekniker uppstår i frånvaron av den medvetna tanken 
6  Fötterna rör sig framåt, backar och möts 
7  Ögonen missar inte ens den minsta förändring 
8  Öronen lyssnar uppmärksamt i alla riktningar
 
Dessa åtta principer är kampkonstens kärna och de element man strävar efter att uppnå genom att träna Goju-Ryu karate-do.
 Träningen är ämnad att leda oss till att återupptäcka våra naturliga instinkter och förmågor.
 
I Goju Ryu läggs stor fokus på andningen och utförande av kata med dess applikationer (bunkai).
 Goju Ryu innehåller en omfattande och allsidig träning för att stärka kroppen och sinnet.
 Som stridskonst kombinerar stilen hårda slag och sparkar samt mjuka och öppna handtekniker för att anfalla,
 blockera och kontrollera motståndaren med hjälp av olika typer av grepp/lås, fall- och kasttekniker.
 Kännetecken och skillnad från andra stilar är användandet av redskap vid träning, s.k. Hoju Undo, för att förbättra olika tekniker.
 Denna typ av träning utövas av olika skäl inte av alla Goju Ryu klubbar.