Om Karate

Karate är en allsidig träningsform – genom karateträning får man därför på det fysiska 
planet bättre kondition, snabbhet, styrka, koordination, rörlighet och smidighet. På det
psykiska och mentala planet bidrar karate till ökat självförtroende, självsäkerhet, 
ödmjukhet, positivt tänkande och en starkare personlighet hos karateutövaren.
 
Karate är ett gammalt stridssystem som utvecklades bland bondebefolkningen på 
Okinawa. I vår tid har karaten blivit en populär träningsform för alla åldrar. Idag finns mer 
än 70 karatestilar runt om i världen. Det som skiljer de olika karatestilarna åt är främst 
Kata men även Kumite. En Kata (form) är ett mönster av rörelser med olika defensiva och 
offensiva tekniker. Katasystemet innehåller ett närmast outtömligt register av effektiva
självförsvarstekniker. Katorna bevarar traditionen och bör därför ej ändras. De innehåller
dessutom ett stort antal dolda tekniker som eleven i förtroende tar del av under sin egen utveckling.
Kumite (Sparring) betyder att utväxla tekniker, alltså övningar mot riktiga motståndare.
 
Karaten fick sitt namn först på 1930-talet men har sitt ursprung i Indien. Kampkonsten där 
associeras främst med den indiske zen-buddhistiska munken Bodhidharma, som 
vallfärdade från Indien till Kina på 500-talet.
 
Kampkonsten som med tiden utvecklades till det vi idag kallar karate kom till Okinawa 
under 1500-talet med kinesiska handelsmän. Bland annat bönderna på Okinawa började 
träna dessa kampkonster i hemlighet för att kunna försvara sig mot feodalherrarnas
vasaller, dvs samurajerna, och mot rövarband. "Kara-Te" betyder ”kinesisk hand”, något som
japanerna var måttligt roade av och därför kom det med tiden att betyda ”Tom-Hand”
på japanska.
 
I karaten användes vardagliga redskap såsom vandringsstav (Bo), slaga (Nunchaku),
skära (Kama), korta svärd (Sai) m.fl. Idag lever denna typ av stridskonst kvar under
namnet Kobudo som betyder vapenkonst.