Verksamhetsberättelse Essinge Dojo

 

Verksamhetsberättelse Idrottsföreningen Essinge Dojo

 

Idrottsföreningen Essinge Dojos (EDO) verksamhet innefattar att sprida klassisk karate främst på Essingeöarna med omnejd. Verksamheten riktar sig i första hand till barn och ungdomar, dock är alla intressenter välkomna som medlemmar.

 

Verksamhetens mål är att främst gynna medlemmarnas mentala och fysiska utveckling, ägna dem tid och uppmärksamhet, behandla dem som individer med unika personligheter och förutsättningar samt stärka deras självförtroende. Träningen omfattar fysisk aktivitet i kombination med rena karatetekniker, grundträning, kata, sparring och budons filosofi. I filosofin ingår samtal, reflektioner och träning med fokus på livets värdegrunder; människors lika värde, respekt för varandra som jämställda individer, jämställdhet mellan könen, att uppnå en god självkänsla, att finna bekräftelse inom sig själv och att utveckla en god etik och moral.

 

EDO är via IOGKF Sweden ansluten till den internationella moderorganisationen IOGKF (International Okinawa Goju-Ryu Karate-do Federation), som leds av den klassiska karatens arvtagare Morio Higaonna, bosatt på Okinawa. IOGKF World Chief Instructor är Sensei Tetsuji Nakamura. Varje år arrangeras ett antal nationella och internationella träningsläger i vilka EDO's medlemmar deltar. I Sverige finns förutom EDO fyra anslutna klubbar; Budo Zen Center/IOGKF Sweden Honbu Dojo under ledning av Chefsinstruktör Sensei Björn Jonzon, Örnsköldsviks Goju Ryu Karate Klubb under ledning av Sensei Roger Duwel, Björkhagens Karate Klubb under ledning av Sensei Henrik Enbuske och Varbergs Goju Ryu Karate-do Dojo under ledning av Sensei Jonas Martinsson.

  

EDO har även en tävlingssektion som deltar i tävlingar som arrangeras av Svenska Karateförbundet. Varje år äger dessutom den lokala tävlingen Essinge Karate Cup rum i Idrottshalen på Essingeskolan/Franska Skolan, vilket bidrar till att behålla ungdomarna i verksamheten och förbereder dem inför de större tävlingssammanhangen.

 

Graderingar för EDO's elever hålls vid minst 2 tillfällen under året.

 

EDO's medlemsantal har ökat stadigt sedan starten i december 2010 och är 2018 uppe i cirka 100 medlemmar.

 

Anno Lindblad

Ordförande IF Essinge Dojo (org.nr 802456-9470)