Verksamhetsberättelse Essinge Dojo

 

Verksamhetsberättelse Idrottsföreningen Essinge Dojo

 

Idrottsföreningen Essinge Dojos (EDO) verksamhet innefattar att sprida klassisk karate främst på Essingeöarna med omnejd. Verksamheten riktar sig i första hand till barn och ungdomar, dock är alla intressenter välkomna som medlemmar. EDO ingår tillsammans med 8 andra klubbar i den svenska Tendokai Gojuryu Karatedo Alliansen, affilierad till The International Okinawan Kenshi-Kai, Karate-Jutsu Kobu-Jutsu Association, under ledning av Hokama Tetsuhiro Hanshi på Okinawa.

 

Verksamhetens mål är att främst gynna medlemmarnas mentala och fysiska utveckling, ägna dem tid och uppmärksamhet, behandla dem som individer med unika personligheter och förutsättningar samt stärka deras självförtroende. Träningen omfattar fysisk aktivitet i kombination med rena karatetekniker, grundträning, kata, sparring och budons filosofi. I filosofin ingår samtal, reflektioner och träning med fokus på livets värdegrunder; människors lika värde, respekt för varandra som jämställda individer, jämställdhet mellan könen, att uppnå en god självkänsla, att finna bekräftelse inom sig själv och att utveckla en god etik och moral.

 

EDO har även en tävlingssektion som deltar i tävlingar som arrangeras av Svenska Karateförbundet. Varje år äger dessutom den lokala tävlingen Essinge Karate Cup rum i Idrottshallen på Essingeskolan, vilket bidrar till att behålla ungdomarna i verksamheten och förbereder dem inför de större tävlingssammanhangen.

 

Graderingar för EDO's elever hålls vid minst 2 tillfällen under året.

 

EDO's medlemsantal har ökat stadigt sedan klubben grundades i december 2010 och består vid vårstarten 2019 av cirka 110 medlemmar.

 

Anno Lindblad

Ordförande IF Essinge Dojo (org.nr 802456-9470)