Verksamhetsberättelse Essinge Dojo

 

Verksamhetsberättelse Idrottsföreningen Essinge Dojo

 

Idrottsföreningen Essinge Dojos (EDO) verksamhet innefattar att sprida klassisk karate främst på Essingeöarna med omnejd. EDO ingår tillsammans med 10 andra klubbar i den svenska Tendokai Gojuryu Karatedo Alliansen, affilierad till The International Okinawan Kenshi-Kai, Karate-Jutsu Kobu-Jutsu Association, under ledning av Hokama Tetsuhiro Hanshi på Okinawa. Träningen bedrivs sedan januari 2022 i en nybyggd Dojo i klassisk Okinawiansk stil på Junohällsvägen 1 på Stora Essingen.

 

Verksamhetens mål är att stärka medlemmarnas psykiska och fysiska hälsa utifrån deras individuella personligheter och förutsättningar. Den fysiska träningen omfattar fys, grundträning, kata, sparring och effektiva självförsvarstekniker. Budofilosofin och den mentala träningen omfattar meditation,  samtal och reflektioner kring livets värdegrunder; existensiella frågor, sakernas tillstånd, människors lika värde, respekt och acceptans för oss själva och varandra som de individer vi är, jämställdhet mellan könen, att uppnå en god självkänsla och självförtroende, att finna bekräftelse inom sig själv och att utveckla en god etik och moral.

 

EDO har även en tävlingssektion som deltar i tävlingar som arrangeras av Svenska Karateförbundet. Varje år avslutas dessutom med klubbtävlingen Essinge Karate Cup, vilket bidrar till att behålla ungdomarna i verksamheten och förbereder dem inför de större tävlingssammanhangen.

 

Graderingar för EDO's elever hålls vid minst 2 tillfällen under året.

 

EDO's medlemsantal har ökat stadigt sedan klubben grundades i december 2010 och består vid vårstarten 2022 av cirka 100 medlemmar.

 

Anno Lindblad

Grundare/Ordförande IF Essinge Dojo (org.nr 802456-9470)