Kort reflektion

Kampsporter är förmodligen lika gamla som människan. I de antika Olympiska Spelen 
ingick boxning och brottning. Man har hittat boxningsmotiv på Kreta från 1500 f.kr.
I Egypten utövade man boxning, brottning och fäktning så tidigt som 2500 f.kr, allt enligt 
väggreliefer. I Mesopotamien har man hittat bronsfigurer och keramik som visar att man 
utövade både boxning och brottning redan 3000 år f.kr.
 
Idag kan man säga att karate är motsvarigheten till boxning, judo motsvarigheten till 
brottning och kendo motsvarigheten till fäktning.
 
Från 50-talet fram till idag har intresset och entusiasmen för karate växt enormt i världen. 
I början av 50-talet kände inte ens många japaner till karate och de som kände till det, 
betraktade karaten som en utländsk (Okinawiansk) import.
 
På grund av att de allierades ockuperande makter efter andra världskriget ansåg att karate 
var en sorts kinesisk övning, förbjöds inte karaten som andra rent japanska kampkonster.
 
Vissa påstår att karateträningen heller ej förbjöds för att den amerikanska militärmakten 
själva ville lära sig karate för att förbättra soldaternas skicklighet i strid. Detta gjorde det 
möjligt för karate att börja sin märkliga färd. Enligt en försiktig uppskattning tränar idag runt 
15 miljoner människor karate i hela världen och hundratals miljoner människor vet 
någonting om karate. Karate idag är flera gånger om en miljondollarsbusiness. Från 
industrin för tillverkning av allehanda karateutrustning till Senseier som säljer dan-grader 
för att ha så många klubbar i så många länder som möjligt, till den amerikanska 
marknaden med s.k. ”fullkontakt-karate-shower” som numera t.o.m. har VM och säljs till 
många länder som tv-evenemang.
 
Det är tråkigt att karate har blivit kommersiellt. Å andra sidan är det kanske för mycket 
att hoppas att karate skulle behålla sin rena enkelhet och undervisas enbart i buddistiska 
tempel. När någonting så populärt som karate blir huvudströmmen, sker ändringar också i 
gränser. Det är inte alltid dessa ändringar är till det bättre.
 
Det finns dock många seriösa karateklubbar idag med kvalificerade Sensei som har 
tillräckligt hög moral att undervisa karate och dess filosofi och inte bara syssla med att 
tjäna pengar genom diverse konststycken. Det är ändå svårt för en nybörjare att finna en 
karate dojo med en kvalificerad Sensei. Dessutom är enbart en hög grad hos dojons 
Sensei ingen garanti för att korrekt karatefilosofi undervisas. Det behövs mer än bara Dan- 
grader. Förhoppningsvis kommer karate att fortsätta utvecklas mot den positiva kraften 
som Gichin Funakoshi drömde så länge om på Okinawa och Japan.